7 tähtsaimat uudist

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

12/20

 
 

Teadus ja arendus

 
 

1. Vabalangemiskatsed ennetavad õnnetusi

Uurimaks vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju lainelöökide ajal, koostas doktorant Saeed Hosseinzadeh vabalangemiskatsete seeria, kasutades laevasektsiooni jäljendavat 1,5-meetrist elastset alumiiniumkiilu ja SCC mudelkatsebasseini. Harilikel basseinikatsetel laevamudelit läbi lainete vedades selliseid suuri löökkoormusi tekitada ei saa.

 

Loe lähemalt.

 
 
Vabalangemiskatse SCC mudelkatsebasseinis
 
 

2. SCC 2.0

Peagi 10-aastaseks saav SCC on põnevate arengute lävel: meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamise projekt kinnitati suvel Vabariigi Valitsuse korraldusel riikliku tähtsusega teadustaristute investeeringute kavasse. Veelgi parem eksperimentaaluuringute taristu soodustab meretehnoloogiaga seotud erinevate teadusvaldkondade ülest koostööd ning on võimeka partnerina tööstus- ja tehnoloogiaettevõtete teenistuses.

 

Lähemalt SCC kodulehel.

 
 

Loe

 
 

3. Arvutusmudel simuleerib kokkupõrget ja madalikule sõitu

Professor Mihkel Kõrgesaare ja järeldoktor Nima Ahmadi osalusel valminud 1.1 kategooria teadusartikkel The influence of fluid structure interaction modelling on the dynamic response of ships subject to collision and grounding on kõigile avatud ligipääsuga.

 

Artiklis esitatakse reisilaevade kokkupõrkekindluse hindamiseks vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju mudel. Multifüüsikaline arvutusmudel simuleerib tüüpilist kokkupõrget või madalikule sõitu, arvestades seejuures nii laeva õnnetuse-eelset kiirust kui ka laeva meresõiduomadusi ning kere hüdrodünaamilist takistust.

 

Hüdrodünaamika arvestamine võimaldab konstruktsioonide vastupidavust täpsemalt hinnata. Seni on traditsioonilised meetodid keskendunud vaid laeva kineetilisele energiale. Mudeli abil tehtud arvutused tõendavad veelkord, et laevade kokkupõrkekindluse hindamisel tuleb arvestada ka vedeliku mõju, sest vedelik mõjutab oluliselt laeva vigastuse ulatust.

 

Professor Kõrgesaare kokkupõrkekindlate laevakonstruktsioonide uurimisprojektist loe siit.

4. 91% laevaehituse müügitulust moodustas eksport

Eestis põhitegevusena lõbusõidu- või töölaevu ehitavad ettevõtted teenisid 2019. aastal müügituluna kokku 44,5 miljonit eurot. Eksport moodustas 2019. aasta laevaehituse müügitulust rekordilised 91% ehk Eesti laevatoodangut eksporditi 40,4 miljoni euro väärtuses.

 

Loe lähemalt SCC iga-aastasest Eesti laevaehituse uuringust.

5. Uurimisteema: pritsmeliistud

Doktorant-nooremteadur Mikloš Lakatoš esitles SCC mudelkatsebasseinis läbiviidud pritsmeliistude katseseeria ja vastavate simulatsioonide tulemusi virtuaalsetel erialakonverentsidel Londonis ja Napolis. Konverentsiartiklid Resistance Tests Of a Series of Chine Interceptors on a Planing Craft ja Numerical Modelling of a Planing Craft with a V-Shaped Spray Interceptor Arrangement in Calm Water on kõigile avatud ligipääsuga.

 

Uurimistöös osalesid Mikloš Lakatoš, Kristjan Tabri, Henrik Andreasson, Tarmo Sahk ja Abbas Dashtimanesh.

 
 
SCC töötajad
 
 

Haridus

 
 

6. Vastuvõtt tehnikaülikooli algab 1. jaanuaril

Merenduse valdkonnas ootab Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia sisseastumisavaldusi kuuele rakenduskõrghariduse ja ühele magistritaseme õppekavale.

 

Meretehnika ja väikelaevaehituse õppeprogrammi puudutavatele küsimustele vastab programmijuht Mikloš Lakatoš.

7. Doktoriõppe konkurss: masinõpe laevadisainis

Meretehnika professor Abbas Dashtimanesh ootab uut doktoranti uurimisteemale A Smart Computational Tool for Hydrodynamic Design of High Speed Craft. Doktorantuuri sisuks on masinõpet rakendava arvutusmudeli loomine kiirekäiguliste laevade meresõiduomaduste hindamiseks.

 

Käesoleva õppeaasta III doktoriõppe vastuvõtuvoor lõpeb TalTechis 16. detsembril.